Nyhed

Vi har netop udgivet et tillægsmateriale til ”Let´s Visualize – Min Autisme” omhandlende seksualitet og autisme. Du kan læse mere længere nede på siden og du kan ligeledes se et gratis miniwebinar med introduktion til materialet.

Ydermere kan vi løfte sløret for, at vi i samarbejde med Spektrum Shop udgiver “Let’s Visualize -min ADHD” i starten af efteråret.

 

Om Let’s Visualize – Min Autisme

Let’s Visualize – Min Autisme er et konkret og visuelt understøttet samtalemateriale, hvis hovedformål er at fremme selvforståelsen hos unge og voksne med autisme, for derved at skabe grobund for at opnå bedre livskvalitet.

Materialet henvender sig til fagpersoner, som tilbyder selvforståelsessamtaler/psykoedukation til personer med autisme. Fagpersoner kan fx være pædagogisk personale, psykologer, læger, sygeplejersker, miljøterapeuter, osv. Materialet kan købes og bruges af alle.

Let’s Visualize – Min Autisme giver viden om:

  • Autisme generelt
  • Selvforståelse – afdækning af individuelle udfordringer og styrker
  • Overordnede hjælpsomme ideer, som kan danne udgangspunkt for, at personen med autisme og/eller fagpersoner kan arbejde med at planlægge individuelle interventioner undervejs i og efter selvforståelsesforløbet.

- alt sammen betydningsfulde oplysninger, som personen med autisme kan dele med sit netværk (fx pårørende og fagpersoner), og som kan tages med videre i livet.

Selve materialet:

Let’s Visualize – Min Autisme består af tre dele:

  • En manual til fagperson, som anbefales læst inden ibrugtagning af materialet.
  • En samtalemappe med talrige illustrationer og forklaringer, som bruges under samtalen mellem fagpersonen og personen med autisme.
  • 30 printbare arbejdsark, som medfølger materialet, men som også frit kan downloades fra denne hjemmeside.

 

Er du interesseret I at vide mere om Let's Visualize - Min Autisme, er du velkommen til at rette henvendelse til afdelingsleder Annette Møller (e-mail: am@nordbo.dk / tlf.: 41699640).

 

Se en 5 minutters præsentation af materialet i Let's Visualize - Min Autisme.

 

 

Om Let´s Visualize - Min Seksualitet

-  et tillægsmateriale til ”Let´s Visualize – Min Autisme”

I selvforståelsesmaterialet ”Lets Visualize- Min Autisme” indgår emnerne intimitet, sex, seksualitet og kønsidentitet ikke. Det er emner, som også har stor betydning i forhold til selvforståelse, og erfaringen viser, at der ofte er mange spørgsmål og problematikker inden for disse emner. Derfor har vi udviklet et tillægsmateriale; ”Let´s Visualize - Min Seksualitet”, som kan støtte borgeren og fagpersonen i at tale ud fra en kendt struktureret ramme med henblik på større forståelse af hvordan/hvorfor  autisme kan påvirke seksualitet og den mentale og fysiske trivsel.

Selve materialet:

"Let’s Visualize – Min Seksualitet" består af en samtalemappe med illustrationer og forklaringer, som bruges under samtalen mellem fagpersonen og personen med autisme.Det anbefales at borgeren har gennemgået forløbet "Let´s Visualize- Min Autisme" sammen med fagperson eller at fagpersonen har orienteret sig i manualen for fagpersoner fra "Let´s Visualize - Min Autisme". 

 

Se det gratis miniwebinar om materialet i Let's Visualize - Min Seksualitet.

Køb

Klik her for at gå til Spektrumshops hjemmeside, hvor priser og købsmuligheder fremgår.

Der er mulighed for at købe "Let’s Visualize – Min Autisme" og "Let´s Visualize - Min Seksualitet".
Begge udgivelser forhandles hos Spektrumshop.dk.

 

Arbejdsark

Let’s Visualize – Min Autisme består af en samtalemappe, en manual til fagperson og de printbare arbejdsark, som du ser her.

Anvendelsen af arbejdsarkene er beskrevet nærmere i ”Manual for fagperson” på s. 3-14, hvorfor det anbefales at orientere sig her, før arbejdsarkene tages i brug.

Alle arbejdsark kan frit downloades. De kan udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden. Vær dog opmærksom på, at udfyldte arbejdsark ikke gemmes automatisk - så husk selv at gemme arbejdsarkene. Du skal desuden være opmærksom på, at skrivefelterne (de blå kasser) på arbejdsarkene ikke har en anslagsbegrænsning, og at der derfor kan skrives længere tekster i i disse felter, end der kan vises på skræmen på én gang. Hvis arbejdsarkene udfyldes elektronisk og efterfølgende printes, vil det kun være den synlige tekst i skrivefelterne, der kommer med på udskirften.

Vi anbefaler som udgangspunkt, at det er fagpersonen, der noterer i arbejdsarkene.

Dette skyldes flere ting:

  • Personer med autisme har ofte vanskeligheder med at udvælge, hvad der er vigtigst at få skrevet ned under samtalen.
  • Nogle kommer til at gå op i detaljer omkring udseendet på notaterne.
  • De fleste kommer til at bruge unødigt meget energi på selv at skulle notere frem for at forholde sig til samtalens indhold.

Vær dog opmærksom på at tilpasse dig de individuelle behov. Der kan f.eks. være nogle, der har nemmere ved at huske, hvis de selv har noteret.

 

Rigtig god fornøjelse med at bruge arbejdsarkene til Let’s Visualize – Min Autisme!

 

Vejledning til brug af ark

Arbejdsarkene er udformet som pdf-dokumenter, hvor der kan skrives i de anviste blå felter. 

Det er vigtigt, at husker at trykke på  MED DIN ÆNDRINGER, når du vil gemme, og det gør du ved at trykke på pilen der symbolisere download. Når du så går ind i arket igen fra din egen computer, så skal du også her huske at trykke på GEM under filer, når du har lavet tilføjelser/ændringer deri.

 

Kurser

Let’s Visualize – Min Autisme er udviklet af Autismecenter Nord-Bo, som også udbyder kurser i materialet. Det er ikke en forudsætning at have været på kursus for at kunne bruge materialet, men et kursus kan klæde dig godt på og øge kvaliteten af brugen af materialet.

Autismecenter Nord-Bo tilbyder et gratis introduktionswebinar til Let's Visualize - du finder det nederst på siden.

En afdelingsleder i et større udviklingscenter for unge med autisme udtaler:

"Medarbejderne er meget begejstrede for Autismeprofilen som værktøj – og det samme er borgerne, der virkelig kan genkende sig selv. Jeg får mange tilbagemeldinger om, hvor godt materialet fungerer som samtaleværktøj med borgerne."

Klik her for at finde dit næste kursus - her kan du finde oversigt med alle de kurser Autismecenter Nord-Bo udbyder, inkl. "Let´s Visualize - MIn Autisme", hvor der er kurser både i foråret og efteråret.

Vi kommer også gerne ud til din arbejdsplads og underviser i materialet, hvor vi bl.a. tilbyder kortere oplæg for personalegrupper, temaeftermiddage og heldagskurser. 

Hvis det har din interesse, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Annette Møller (e-mail: am@nordbo.dk /mobil 41699640) for at høre nærmere om indhold og priser.

 

Selvforståelsesforløb

Autismecenter Nord-Bo udbyder selvforståelsesforløb med brug af Let’s Visualize – Min Autisme.

Klik her for flere oplysninger.

Gratis intro webinar - "Let´s Visualize - Min Autisme"

Se vores gratis webinar, hvor vi gennemgår materialet i "Let's Lisualize - Min Autisme" og beskriver, hvordan det kan anvendes ifm. bl.a. selvforståeslesforløb.

 

Gratis miniwebinar om materialet i "Let's Visualize - Min Seksualitet"